EHBO oefening voor de Dokkelaers trainers.

Al onze trainers met een EHBO diploma zijn lid van EHBO-vereniging Titus Brandsma uit Hilvarenbeek en oefenen daar een aantal keer per jaar hun EHBO-vaardigheden. Speciaal voor hen vond er afgelopen week een oefening plaats in het zwembad, zodat ze goed voorbereid zijn op eventuele ongelukjes tijdens de trainingen.

Dokkelaerskamp 2017

Dit jaar is het Dokkelaerskamp in het weekend van 1, 2 en 3 september 2017. Schrijf het alvast in de agenda! Na de meivakantie komt het inschrijfformulier online.

 

ALV op 13 maart

Geachte leden,

Het bestuur van DE DOKKELAERS nodigt u hierbij uit tot het bij­wonen van de Alge­mene Leden­vergadering, welke gehouden zal worden op MAANDAG 13 maart a.s. in de vergaderruimte van de Hispohal, Hilvarenbeek.

Aanvang 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Leden­vergadering van 14 maart 2016
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
 4. Kort jaarverslag afdelingen
 5. Verslag kascommissie / benoe­ming kascommissie
 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2016
 7. Dechargeren van de penningmeester/ het bestuur van De Dokkelaers
 8. Begroting 2017
 9. Vaststelling ­basiscontri­buties m.i.v. het seizoen 2017/2018. Voorgesteld wordt om deze niet te indexeren of verhogen voor alle afdelingen m.u.v. de waterpolo- en synchroonafdeling.
 10. Vaststellen huishoudelijke reglement.
 11. Be­stuurs­verkiezing. Volgens rooster aftredend:
 • Carry Damen (secretariaat) : stelt zich herkiesbaar.
 • Eva Intven (algemeen bestuurslid) : stelt zich niet herkiesbaar.
 • Rob Esser (synchroonzwemmen) : stelt zich niet herkiesbaar.
 • Door het bestuur wordt voorgedragen Claudia van Gestel als bestuurslid voor de afdeling synchroonzwemmen.
 • Eventuele tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursposten kunnen (conform de statuten art 12, lid 6) vóór aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het secretariaat.
 1. Uitreiking­ onderscheidin­gen aan clubre­cordhouders 2016 en de titel/wisseltrofee “Dokke­laer van het jaar”
 2. Huldiging van leden die 25 en 40 jaar lid waren van De Dokkelaers en nog niet geëerd werden.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Het financieel verslag 2016/begroting 2017 met toelichting, kan tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering worden ingezien bij de penningmeester. Via de mail penningmeester@dokkelaers.nl kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Het Huishoudelijk Regle­ment kan worden opgevraagd bij het secre­tariaat.

 

Met vriendelijke groeten,

NAMENS HET BESTUUR VAN DE DOKKELAERS,

        

Carry Damen, secretariaat

Hilvarenbeek, 24 februari 2017

Mooie start van het nieuwe jaar Zwemfit

In de laatste week van januari werd er weer traditiegetrouw koffie gedronken op het nieuwe jaar met de afdeling Zwemfit. Heel fijn dat ook de zwemmers die om gezondheidsredenen niet mogen zwemmen wel gezellig een bakkie mee komen drinken en bijkletsen. Het wel en wee van de zwemmers wordt doorgenomen en een steeds terugkerend onderwerp is het nieuwe zwembad. We huldigden twee jubilarissen: Ester Kwantes is 12,5 jaar lid en Frans Verhagen als 40 jaar lid bij de Dokkelaers. We hopen dat ze nog heel lang bij ons blijven zwemmen.

Sparen voor de Dokkelaers bij de Jumbo!

Hallo Dokkelaer en ouders van onze jeugdleden,

Vanaf vandaag kun jij bij Jumbo gaan sparen voor onze sportvereniging. Bij elke besteding van € 10,– ontvang je een sportpunt. Deze sportpunt kun je toekennen aan de sportvereniging van je keuze. We willen je natuurlijk vragen om ze aan De Dokkelaers te geven. Van de punten die we ophalen kunnen we namelijk extra spelmaterialen voor onze club aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/provincies kun je De Dokkelaers opzoeken en de sportpunten direct aan onze vereniging toekennen. Maar je kunt de gespaarde punten ook inleveren bij het Dokkelaers prikbord in de Hispohal. Hier staat een dropbox waar je ze achter kunt laten. Ook in de Jumbo winkel in Hilvarenbeek kun je de punten in de dropbox van De Dokkelaers achterlaten.

We hopen natuurlijk dat jullie hieraan allemaal meedoen en dat we zoveel mogelijk spelmaterialen voor De Dokkelaers aan kunnen schaffen! Alvast dank voor je inzet!

Namens het bestuur,

Carry Damen
Secretariaat Dokkelaers

Animatievideo van het nieuwe zwembad

Wat wordt het toch een mooie nieuwe accomodatie voor de Dokkelaers! Bekijk hier de animatie over het nieuwe zwembad en sporthal.

Bouw nieuwe Hispohal

In de Hilverbode van afgelopen week stond het volgende bericht:

Zwarte piet leert zwemmen!

Op vrijdag 2 december heeft Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoekje gebracht aan de jongste Dokkelaers. Zij hebben de zwarte Piet leren zwemmen! Toch handig als je op de boot mee moet varen!

img_3172 img_3174 img_3175 img_3176 img_3178 img_3179 img_3181 img_3186

Hilvarenbeek wil nieuwe sporthal laten bouwen door Pellikaan uit Tilburg

HILVARENBEEK – Het college in Hilvarenbeek wil de opdracht voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe sportaccommodatie gunnen aan Pellikaan Bouwbedrijf. Tijdens de aanbesteding kwam het Tilburgse bedrijf het beste naar voren van de vier inschrijvingen. In de nieuwe duurzame sportaccommodatie aan de Roodloop komt een sporthal en zwembad. De gemeente Hilvarenbeek heeft 7 miljoen euro uitgetrokken voor het complex.

Wethouder Jan van de Wiel over het ontwerp van Pellikaan: ,,Het laat een compact gebouw zien waarbij goed is nagedacht over de bezoeker. Als je binnenkomt is in één oogopslag duidelijk waar je moet zijn.” Volgens Van de Wiel heeft het compacte ontwerp ook als voordeel dat er minder materialen, energieverbruik en onderhoudskosten nodig zijn.

De gemeente verwacht nog dit jaar de overeenkomst met Pellikaan te tekenen. De bouw start in de zomer van 2017 en de oplevering is gepland voor medio 2018.

Bron: Brabants Dagblad

nieuwe-zwembad

Te koop: trainingspak!

Te koop:

 
Trainingspak Zwem- en Waterpolovereniging De Dokkelaers
Maat 164. Het trainingspak is zo goed als nieuw.
 
Vraagprijs 25 euro.
Mail: jozefk@xs4all.nl
Tel.nr. 013-5302500
1 2 3