ALV 2012 uitgelicht

Bestuursaangelegenheden

Tijdens de algemene ledenvergadering die op zondag 18 maart werd gehouden in de Hispohal presenteerde het bestuur o.a. de speerpunten voor de komende jaren:

– Behoud (wedstrijd)zwembad in Hilvarenbeek
– Ledenbehoud en ledenwerving bij alle afdelingen
– Clubkleding i.c.m. sponsoring
– Behoud vrijwilligers (algemeen en trainers/officials)

Hans van Baarle is niet herkiesbaar als bestuurslid. Voor hem wordt een opvolger binnen het bestuur gezocht. Tot die tijd neemt Hans de honneurs voor de senioren nog waar. Eva Vromans treedt toe tot het bestuur. Zij vertegenwoordigt de afdeling recreatieven. Jan Spapens wordt daarmee algemeen bestuurslid met als aandachtspunt trainers (opleiding, werving, kwaliteit).

Het contributievoorstel en de begroting werd door de ledenvergadering goedgekeurd.

Clubrecords

Diverse clubrecords werden het afgelopen jaar verbeterd door de zwemmers van De Dokkelaers. Het bestuur zette deze mensen in het zonnetje. Pieter Spapens wist het record voor jongens t/m 14 jaar op de 50 m rugslag met een tijd van 33,32 sec te verbeteren met maar liefst 1,4 sec. Vier dames van het Synchroonteam, Anne en Kris Vromans, Anouk Horrevorts en Marrit de Kok, verscherpten tijdens de clubkampioenschappen het oude clubrecord op de estafette 4×50 m wisselslag met 0,14 sec.

Ook werden er records gezwommen bij het synchroonzwemmen, waar het gaat om de punten die men van de jury krijgt. Zowel in de afdeling Junioren als Senioren wist Anouk Horrevorts het clubrecord te verbeteren tijdens de Brabantse Kampioenschappen.

Jubilarissen en Dokkelaer van het Jaar

Piet en Hélène Vissers (vader en dochter) zijn zwemmers van de eerste uren van onze 40 jaar oude zwemvereniging. Met bloemen en unieke DD-clubpresentjes werd Hélène gehuldigd vanwege hun 40 jarig lidmaatschap. Piet heeft de felicitaties inmiddels ook ontvangen.

De titel “Dokkelaer van het jaar 2011” ging naar het Synchroon-duo dat regionaal, landelijk en internationaal hoge ogen gooit; de namen van Lynn van Krimpen en Anouk Horrevorts zijn ingegraveerd op de bijbehorende trofee. Op een later tijdstip wordt de beker aan ze uitgereikt.