Wedstrijd zondag 8 maart valt in het (te warme) water!

Zondag 8 maart 2015, de wedstrijdzwemmers van de Dokkelaers zijn tot in de puntjes voorbereid op hun thuiswedstrijd. Zelfs de ‘tijden-intik-ploeg’ zit al ruim voor aanvang met trommelende vingers startklaar.

Terwijl de meegekomen supporters in de kantine van zwembad Stappegoor ontdekken dat hun bestelde frikadellen van binnen nog koud zijn, vermoeden de eerste zwemmers bij het inzwemmen daarentegen te warm water. De scheidsrechter wordt erbij geroepen en er vindt koortsachtig overleg plaats. Al snel blijkt dat het water niet geschikt en wordt een alternatief bad in een ander deel van het zwemcomplex overwogen.

De zwemmers en hun aanhang verzamelen zich voor de ingang van het zwembad in de eerste lentezon, in afwachting van het definitieve oordeel.  Het wachten zorgt voor creatieve ‘oplossingen’. Zo is er iemand die voorstelt om het smeltwater van de naastgelegen ijsbaan te gebruiken om het water af te koelen. Anderzijds is er ook teleurstelling bij een van de jonge zwemmers die vandaag zijn eerste wedstrijd zou zwemmen.

Als blijkt dat er geen alternatief voor handen is, vertrekken de eerste verenigingen teleurgesteld weer huiswaarts. Veel zwemmers van de Dokkelaers wachten het bericht nog even af of ze misschien in de gereserveerde tijd mogen vrij zwemmen, maar ook dat blijkt helaas niet mogelijk. Gelukkig ligt voor iedereen nog een zonnige middag in het verschiet. Of de wedstrijd wordt ingehaald bepaald de KNZB op een later tijdstip. Misschien ondertussen de badmeester van Stappegoor op cursus ‘koudwatervrees’ sturen?

8-3-15