Bestuur

Het bestuur van De Dokkelaers bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Vacature
Penningmeester Frank van Dommelen
Secretariaat
Masters en Wedstrijdzwemmen Rob van Straaten
Recreatieven Rob van Straaten
Waterpolo Vacature
Zwemfit Janine van Kalmthout
Synchroonzwemmen Claudia van Gestel

Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat via info@dokkelaers.nl of tel. 06-55375985

Sponsorcommissie

De Dokkelaers zijn momenteel bezig met het opzetten van een sponsorplan voor extra inkomsten voor de vereniging.

Leden: Vacature

Kampcommissie

Voor alle kinderen van de verschillende afdelingen tot 16 jaar wordt er jaarlijks een kampweekend georganiseerd.

Leden: Vera Spapens, Nicolle Beekmans, Stan Wiercx en Bente van Hest.

Communicatie/overleg commissie

Deze commissie zorgt ervoor dat de communicatie en het overleg binnen de afdeling synchroonzwemmen gewaarborgd wordt.

Leden:

Privacywetgeving

In verband met de introductie van de privacywetgeving heeft De Dokkelaers een protocol voor de AVG opgesteld. Dit protocol kan worden opgevraagd bij het secretariaat (info@dokkelaers.nl).