Om u aan te melden als lid van De Dokkelaers kunt u het inschrijfformulier hieronder gebruiken. Dit formulier wordt verstuurd naar onze ledenadministratie.

Voor het innen van de contributie maken wij gebruik van automatische incasso. Wij vragen u daarom ook  om een akkoordverklaring voor de incasso.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwem-en Waterpolovereniging De Dokkelaers om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwem-en Waterpolovereniging De Dokkelaers. Dit gebeurt in twee halfjaarlijkse termijnen en is herkenbaar aan het ‘incassant ID” van de Dokkelaers NL04ZZZ402583340000.
Als omschrijving (kenmerk van de machtiging) van de boeking komen ten minste terug uw lidnummer (of lidnummer van uw kind) aangevuld met ‘Contributie de Dokkelaers 1e of 2e half jaar’.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Inschrijven (incasso)

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ