Bestuur

Het bestuur van De Dokkelaers bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Vacature
Penningmeester Frank van Dommelen
Secretariaat Carry Damen
Masters en Wedstrijdzwemmen Rob van Straaten
Recreatieven Rob van Straaten
Waterpolo Vacature
Zwemfit Janine van Kalmthout
Synchroonzwemmen Claudia van Gestel

Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat via info@dokkelaers.nl of tel. 013-5052663.

Sponsorcommissie

De Dokkelaers zijn momenteel bezig met het opzetten van een sponsorplan voor extra inkomsten voor de vereniging.

Leden: Vacature

Kampcommissie

Voor alle kinderen van de verschillende afdelingen tot 16 jaar wordt er jaarlijks een kampweekend georganiseerd.

Leden: Vera Spapens, Nicolle Beekmans, Stan Wiercx en Bente van Hest.

Communicatie/overleg commissie

Deze commissie zorgt ervoor dat de communicatie en het overleg binnen de afdeling synchroonzwemmen gewaarborgd wordt.

Leden:

Privacywetgeving

In verband met de introductie van de privacywetgeving heeft De Dokkelaers een protocol voor de AVG opgesteld. Dit protocol kan worden opgevraagd bij het secretariaat (info@dokkelaers.nl).