Foto’s nieuwe zwembad

Op onderstaande foto’s kunnen jullie het nieuwe zwembad zien. Op 2 foto’s zie je de beweegbare bodem in aanbouw en op de andere foto zie je de ruimte waarin de kleedkamers gemaakt worden. Het zwembad wordt naar verwachting op 1 juli opgeleverd!

 

Inschrijven voor het Dokkelaerskamp 2018!

Aan alle Dokkelaers geboren in 2001 of later en hun ouders,

 

Ook dit jaar gaan we weer op kamp en wel in het weekend van 24 t/m 26 augustus 2018. Om alles op tijd en goed te regelen kunnen jullie je nu al inschrijven.

 

Dit jaar gaan we naar:

Groepsaccomodatie de Kievit

Prins Hendriklaan 4

5085 NJ Esbeek

 

Evenals de voorgaande jaren is het de bedoeling dat we op vrijdag vroeg in de avond (± 18.00 uur) vertrekken en op zondagmiddag (± 15.30 uur) weer terugkomen. De kosten bedragen € 50,- per deelnemer. Als je mee wilt en mag vul dan het inschrijfformulier hieronder in.

 

HEB JIJ ZIN IN EEN LEUK WEEKEND? GEEF JE DAN SNEL OP!

De uiterste inschrijfdatum is zondag 17 juni 2018.

 

Als je jezelf hebt opgegeven krijg je nog vóór de zomervakantie meer informatie over het kamp.

 

Hoe te betalen?

Gelieve de kosten voor het kamp (€ 50,00,-) vóór 17 juni 2018 over te maken op bankrekeningnummer NL59 RABO 1223.211.673 t.n.v. De Dokkelaers o.v.v. dokkelaerskamp, graag ook de naam van het kind vermelden. Bij opgeven en nadien annuleren wordt er € 15,00 in rekening gebracht wegens gemaakte kosten.

Voor vragen kun je contact opnemen met: Vera Spapens (06-11704743) of mailen naar kamp@dokkelaers.nl

 

Groetjes,

Stan, Eveline, Vera, Bente (de kamporganisatie)

Inschrijven voor het Dokkelaerskamp 2018!

Geef je op voor het Dokkelaerskamp in het weekend van 24, 25 & 26 augustus 2018.
 • Vul hier in of je allergieën hebt / medicijnen gebruikt. Wanneer dat niet van toepassing is kun je dit vakje leeg laten.

Rabobant Hart voor elkaar: stem op de Dokkelaers!

Ook dit jaar doneert de Rabobank 250.000 euro aan de verenigingen die binnen de regio Hart van Brabant actief zijn. Hoe meer stemmen een vereniging verwerft, hoe hoger het bedrag is dat de vereniging ontvangt. Per post ontvangen alle Rabobank leden een persoonlijke stemcode waarvan je 2 van de 5 stemmen aan 1 vereniging kunt doneren.

Binnen de zwemvereniging wordt er bij veel trainingen gebruik gemaakt van de secondeklok. Dit is een grote klok die achter in de zwemhal hangt. De klok is er helaas mee gestopt en kan niet gemaakt worden, daarom willen we een nieuwe klok aanschaffen van het geld dat we met deze actie kunnen ontvangen.

Vraag dus aan je opa’s, oma’s, tante’s, ooms en andere familieleden en vrienden om hun stem aan de Dokkelaers te geven. Daar hebben we alle leden voor nodig!

 

Synchroonzwemgala 2017

Kom kijken bij het synchroonzwemgala 2017, met als thema: Fiesta!

Inschrijven voor het Dokkelaerskamp 2017

Aan alle Dokkelaers geboren in 2001 of later en hun ouders,

 

Ook dit jaar gaan we weer op kamp en wel in het weekend van 1 t/m 3 september 2017. Om alles op tijd en goed te regelen kunnen jullie je nu al inschrijven.

Dit jaar gaan we naar:

Groepsaccomodatie de Kievit

Prins Hendriklaan 4

5085 NJ Esbeek

 

Evenals de voorgaande jaren is het de bedoeling dat we op vrijdag vroeg in de avond (± 18.00 uur) vertrekken en op zondagmiddag (± 15.30 uur) weer terugkomen. De kosten bedragen € 48,50,- per deelnemer. Als je mee wilt en mag vul dan het inschrijfformulier hieronder in.

 

HEB JIJ ZIN IN EEN LEUK WEEKEND? GEEF JE DAN SNEL OP!

De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 17 juni 2017.

 

Als je jezelf hebt opgegeven krijg je nog vóór de zomervakantie meer informatie over het kamp.

 

Hoe te betalen?

Gelieve de kosten voor het kamp (€ 48,50,-) vóór 17 juni 2017 over te maken op bankrekeningnummer NL30RABO0122312732 t.n.v. B. Lemmens-Maas inz. De Dokkelaers, o.v.v. dokkelaerskamp, graag ook de naam van het kind vermelden. Bij opgeven en nadien annuleren wordt er € 15,00 in rekening gebracht wegens gemaakte kosten.

Dit jaar dragen we het kamp over aan een nieuwe organisatie. Voor vragen kun je contact opnemen met:               Vera Spapens (06-11704743) of mailen naar kamp@dokkelaers.nl

 

Groetjes,

Stan, Eveline, Vera, Gitte, Meeke, Hilde & Eva (de kamporganisatie)

 

Inschrijven voor het Dokkelaerskamp 2017!

Geef je op voor het Dokkelaerskamp in het weekend van 1, 2 & 3 september 2017.
 • Vul hier in of je allergieën hebt / medicijnen gebruikt. Wanneer dat niet van toepassing is kun je dit vakje leeg laten.

Huldigingen tijdens de ALV!

Tijdens de ALV werden een aantal Dokkelaers in het zonnetje gezet. Een van hen is Pieter Spapens, die door zijn goede inzet voor de club als trainer en coach van het waterpoloteam onder 15 is gehuldigd als ‘Dokkelaer van het jaar’. Gefeliciteerd!

Ook ontvingen een aantal leden een handdoek en cadeautje omdat ze een jubileumjaar als lid aan de club verbonden zijn. Rob Derks is 25 jaar lid en Michael Boonman 40 jaar. Gefeliciteerd!

EHBO oefening voor de Dokkelaers trainers.

Al onze trainers met een EHBO diploma zijn lid van EHBO-vereniging Titus Brandsma uit Hilvarenbeek en oefenen daar een aantal keer per jaar hun EHBO-vaardigheden. Speciaal voor hen vond er afgelopen week een oefening plaats in het zwembad, zodat ze goed voorbereid zijn op eventuele ongelukjes tijdens de trainingen.

Dokkelaerskamp 2017

Dit jaar is het Dokkelaerskamp in het weekend van 1, 2 en 3 september 2017. Schrijf het alvast in de agenda! Na de meivakantie komt het inschrijfformulier online.

 

ALV op 13 maart

Geachte leden,

Het bestuur van DE DOKKELAERS nodigt u hierbij uit tot het bij­wonen van de Alge­mene Leden­vergadering, welke gehouden zal worden op MAANDAG 13 maart a.s. in de vergaderruimte van de Hispohal, Hilvarenbeek.

Aanvang 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Leden­vergadering van 14 maart 2016
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
 4. Kort jaarverslag afdelingen
 5. Verslag kascommissie / benoe­ming kascommissie
 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2016
 7. Dechargeren van de penningmeester/ het bestuur van De Dokkelaers
 8. Begroting 2017
 9. Vaststelling ­basiscontri­buties m.i.v. het seizoen 2017/2018. Voorgesteld wordt om deze niet te indexeren of verhogen voor alle afdelingen m.u.v. de waterpolo- en synchroonafdeling.
 10. Vaststellen huishoudelijke reglement.
 11. Be­stuurs­verkiezing. Volgens rooster aftredend:
 • Carry Damen (secretariaat) : stelt zich herkiesbaar.
 • Eva Intven (algemeen bestuurslid) : stelt zich niet herkiesbaar.
 • Rob Esser (synchroonzwemmen) : stelt zich niet herkiesbaar.
 • Door het bestuur wordt voorgedragen Claudia van Gestel als bestuurslid voor de afdeling synchroonzwemmen.
 • Eventuele tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursposten kunnen (conform de statuten art 12, lid 6) vóór aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het secretariaat.
 1. Uitreiking­ onderscheidin­gen aan clubre­cordhouders 2016 en de titel/wisseltrofee “Dokke­laer van het jaar”
 2. Huldiging van leden die 25 en 40 jaar lid waren van De Dokkelaers en nog niet geëerd werden.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Het financieel verslag 2016/begroting 2017 met toelichting, kan tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering worden ingezien bij de penningmeester. Via de mail penningmeester@dokkelaers.nl kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Het Huishoudelijk Regle­ment kan worden opgevraagd bij het secre­tariaat.

 

Met vriendelijke groeten,

NAMENS HET BESTUUR VAN DE DOKKELAERS,

        

Carry Damen, secretariaat

Hilvarenbeek, 24 februari 2017

Mooie start van het nieuwe jaar Zwemfit

In de laatste week van januari werd er weer traditiegetrouw koffie gedronken op het nieuwe jaar met de afdeling Zwemfit. Heel fijn dat ook de zwemmers die om gezondheidsredenen niet mogen zwemmen wel gezellig een bakkie mee komen drinken en bijkletsen. Het wel en wee van de zwemmers wordt doorgenomen en een steeds terugkerend onderwerp is het nieuwe zwembad. We huldigden twee jubilarissen: Ester Kwantes is 12,5 jaar lid en Frans Verhagen als 40 jaar lid bij de Dokkelaers. We hopen dat ze nog heel lang bij ons blijven zwemmen.